|
|
Lån  


 
Annonce:


Teamudvikling
Der findes ikke én måde at opbygge højt ydende teams på. En vellykket teamudvikling starter derfor ofte med at aktiviteter iværksættes ud fra grundige analyser og et solidt forarbejde omkring deltagernes forudsætninger. Jo mere man kender ressourcer og blokeringer, som er til stede i teamet, jo bedre vil man kunne lave en god målrettet teamudvikling.

Det gælder om at:

Trækker i samme retning

Benytter hinanden bedst muligt

At være fleksible og gode til at dele viden

Teamudvikling er et fælles projekt med individuelle forpligtelser, hvor samtlige medlemmer er medansvarlige for deres egen situation, og hvordan den udvikler sig.

Ud fra teamets aktuelle situation, beskrevet af medarbejdere og leder, og nogle gange ud fra et testmateriale, vurderes det, hvor indsatsen skal lægges. Mange gange vil det i teamudvikling være relevant at tage udgangspunkt i det område, der skranter mest og samtidig også fokusere på det område, der virker bedst.

Erfaringen siger at jo længere man har været i en organisation, jo mere vil man have tendens til at sige "sådan har vi altid gjort, hvorfor skulle vi ændre det". Man er mere tilbøjlig til at gå i modstand i forhold til forandringer. Det skal man være opmærksom på, når man skal lave teamudvikling.

Under udviklingsprocessen er det vigtigt, at deltagerne lærer hinanden bedre at kende og bliver trygge i hinandens selskab. De skal opmuntres til at bryde grænser, udforske vaner, roller, samspilsmønstre etc. samt tage ved lære af hinanden.

Deltagerne skal opmuntres til at give og modtage konstruktiv kritik med henblik på at fremme resultatet. Herunder er accept af sociale, kulturelle, uddannelses-, aldersmæssige forskelligheder et vigtigt element i fællesskabet. Det er afgørende for resultatet, at alle udviser forandringsvilje, engagement, samarbejdsvilje og konstruktiv adfærd.

Fokus områder:

Socialt sammenhold
Fællesskab
Motivation
Roller og værdier
Konflikt løsning
Samarbejde med leder
Lederens rolle i teamet

Kategorier på sider:

Teambuilding Teamudvikling Coaching bger Ideer til teambuilding aktiviteter Teamleder fejl Teambuilding bger Teamwork Bger Mønsterbryder Gode rd om teamwork Anerkendelse Derfor er teamwork godt1111 Teambuilding Coaching Kompetence Teamwork bger Hvorfor teambuilding aktiviteter Hvad kan vre ulempen ved teamwork1111


 Du er her: Teamwork - Netannoncer Teamwork -